top of page

Artikel Limburger

‘Pensioenopstand’ bij DSM; ‘rechten uitgehold, Edith Schippers speelt dubbelrol’


Het vertrek van DSM van Heerlen naar Maastricht ligt veel oud-mijnwerkers zwaar op de maag, zo ook het vijftien jaar lang niet indexeren van de pensioenen. — © Peter Schols

Heerlen -


Terwijl DSM dinsdag wederom fraaie winstcijfers liet zien, rommelt het al jaren binnen het pensioenfonds. Gepensioneerden hekelen de niet volledig kostendekkende premieafdracht, de halve indexatie dit jaar na een jarenlange nullijn en de dubbelrol van topvrouw Edith Schippers.


Frans Dreissen


Woensdag 2 november 2022 om 16:43


Uit onvrede over het functioneren van het Pensioenfonds DSM Nederland en de vereniging pensioengerechtigden (VDP), heeft een aantal pensionado’s een alternatieve vereniging opgericht. Doel: herstel van de misgelopen indexering van 20 à 25 procent.

„Dat is omgerekend heel veel geld voor meer dan driekwart van de gepensioneerden, die een pensioen hebben tot 20.000 à 30.000 euro bruto per jaar”, zeggen Marius Weehuizen (voormalig directeur marketing & sales DSM Agro) en Ton Ancion (oud-medewerker personeelszaken). „Reken dat koopkrachtverlies eens uit over vijftien jaar en je bent een enorm bedrag misgelopen.”

In een schrijven aan de DSM-top spreken zij van een ‘ernstige benadeling’ van de pensioengerechtigden. ‘In circa vijftien jaar is het fonds stelselmatig uitgehold als gevolg van het door DSM en het pensioenfonds PDN gevoerde beleid’.

Het Znanciële nadeel wordt geraamd op 650 miljoen euro. „Tel je daar het gemiste rendement bij op dan zit je al gauw boven de miljard euro. Wij roepen DSM op tot herstel middels een bijstorting in de pensioenpot.”


Morele schuld

Terwijl DSM al jarenlang stevige winsten boekt, zijn de pensioenen – op twee zeer geringe uitzonderingen na – al vijftien jaar niet aangepast aan de gestegen kosten van levensonderhoud. Weehuizen en Ancion spreken DSM aan ‘op een morele schuld’. „Die bestaat uit een bij lange na niet kostendekkende premie en het nog steeds niet terugbetalen van de ooit uit het fonds gehaalde honderden miljoenen om het bedrijf overeind te houden.”

Met de oprichting van PDN Het Alternatief (VPPHA) zijn beiden „vastbesloten om alles in het werk te stellen om de ernstige benadeling van de pensioengerechtigden ongedaan te maken.” Dat DSM de pensioenen per 1 juli jongstleden heeft geïndexeerd met 1,64 procent noemen ze ‘een lachertje’. „Er was ruimte voor 3,3 procent. Waarom is die ruimte, juist in deze crisistijd, niet volledig benut?”


Pot van bijna 8 miljard euro


De Stichting Pensioenfonds DSM Nederland beheert een bedrag van bijna 8 miljard euro en telt zo’n 27.500 deelnemers onder wie circa 13.000 pensioengerechtigden. DSM denkt met de sociale partners na over de toekomst van het pensioenfonds PDN en de mogelijkheden om het elders onder te brengen.

De Vereniging van DSM gePensioneerden (VDP), die zich sterk maakt voor het behoud van een levenslang koopkrachtbestendig pensioen, is volgens Weehuizen en Ancion te vriendelijk. „Wij slaan een iets steviger toon aan en willen voor meer bewustwording zorgen onder de deelnemers. Door het fonds uit te hollen, geen herstelpremie te betalen en dat stelselmatig te verzwijgen, is gepensioneerden onrecht aangedaan.”


Niet-onafhankelijk


Het steekt tevens dat het fonds in Edith Schippers, President DSM Nederland, geen onafhankelijk voorzitter heeft. „Zoals dat wel het geval is bij vrijwel alle andere concerns.” Dit is overigens een punt dat VDP in mei ook al nadrukkelijk aan de orde stelde: ‘Schippers heeft een dubbelrol. En de werkgever neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de situatie waarin het pensioenfonds PDN de pensioenen jarenlang niet heeft geïndexeerd’.

In een reactie op de brief van VDP geeft DSM toe ‘dat het pensioenfonds de afgelopen jaren slechter heeft gepresteerd dan andere, vergelijkbare Nederlandse pensioenfondsen.’ VDP vervolgens op zijn website: ‘Dit terwijl Schippers zowel als werkgever als voorzitter van het fonds zelf aan tafel zat’. VDP betitelt de gang van zaken als ‘onacceptabel’ en verwijt DSM ‘zich te verschuilen’.

Weehuizen en Ancion vinden dat VDP zich nochtans te lankmoedig opstelt en beginnen daarom een alternatieve vereniging. VDP-voorzitter Ger Wagemans betreurt de tweespalt. „Het is vervelend als de mensen twee geluiden te horen krijgen in een zo complexe materie. Ook wij vinden dat DSM zich aan zijn verantwoordelijkheid onttrekt. We moeten echter niet zozeer terugkijken, maar ervoor zorgen dat de indexaties worden hervat.”

Minimalistisch

„En ja”, zegt Wagemans, „DSM is zeer zuinig met de halve indexatie dit jaar. Ook wij zijn ontzettend teleurgesteld. Maar wij zijn er als belangenvereniging om er voor te zorgen dat er voldoende geld in de pot zit en niet om DSM aan het kruis te nagelen. Dat DSM gebruikmaakt van een zogeheten gedempte premie, is minimalistisch maar wettelijk toegestaan. Wij vertrouwen erop dat DSM zijn rol als sociale werkgever oppakt.”

Wagemans zegt zich niet te herkennen in de verwijten. „Wat ik me wel afvraag: waarom heeft het hele land geaccepteerd dat het indexeren van pensioenen jarenlang niet mogelijk was? Achteraf gezien vind ik dat onbegrijpelijk.”


In een reactie laat DSM weten de oprichting van de VPPHA voor kennisgeving aan te nemen. ‘Het staat iedereen vrij om een vereniging op te richten’.

296 views

Recent Posts

See All

Beïnvloeding met ons pensioengeld

We zijn langzamerhand wel wat gewend. Maar in onze stoutste dromen zouden wij niet hebben kunnen bedenken, dat dit ooit bij de Nederlandse pensioenfondsen zou kunnen plaatsvinden. Toch is het gebeurd.

De pech generatie

Beste leden, Naar aanleiding van de toezending van het artikel uit EW vroeg een lid terecht hoe het met de indexeringsachterstand bij ons pensioenfonds staat. Vanzelfsprekend stellen wij ons die vraag

Reden tot grote zorg

Vorig jaar is door het pensioenfonds de intentie uitgesproken om in te varen in het nieuwe pensioenstelsel. Tot op heden weten wij als deelnemers vrijwel niet wat er gaande is. De communicatie is zeer

留言


bottom of page