top of page

Beïnvloeding met ons pensioengeld

We zijn langzamerhand wel wat gewend. Maar in onze stoutste dromen zouden wij niet hebben kunnen bedenken, dat dit ooit bij de Nederlandse pensioenfondsen zou kunnen plaatsvinden. Toch is het gebeurd. 

 

Misschien hebben jullie in de media al iets meegekregen van de ophef over de actie van de Federatie van pensioenfondsen, waar PDN ook lid van is. 

 

Wat is het geval. 

 

PVV, VVD, NSC en BBB onderhandelen over een nieuw kabinet. Volgende week woensdag zullen de informateurs aan de Tweede Kamer rapporteren of deze partijen bereid zijn om samen te gaan regeren. Om dit mogelijk te maken moeten de partijen overeenstemming bereiken over de belangrijke dossiers. Eén van de dossiers is de nieuwe pensioenwet. 

 

PVV, BBB en NSC hebben in de aanloop naar de verkiezingen te kennen gegeven, dat zij geen heil in de nieuwe pensioenwet zien en de wet niet willen uitvoeren, dan wel ingrijpend willen wijzigen. Dit tot groot ongenoegen van de voorstanders van de wet, die vasthouden aan het onverkort invoeren van de wet. 

 

Zoals gebruikelijk wordt door belangenbehartigers bij de informateurs en de formerende partijen aandacht gevraagd voor de belangen van hun organisaties. Daar is niets mis mee. Anders wordt het als er sprake is van een financiële tegenprestatie indien de belangenbehartiger zijn of haar zin krijgt. En dat is precies wat de Federatie van Pensioenfondsen gedaan heeft. Zij hebben zich tot de informateurs en de formerende partijen gewend en aangeboden, dat de pensioenfondsen Euro 25 tot 30 mld. investeren in ‘maatschappelijke opgaven’, zoals sociale woningbouw, verkeersinfrastructuur en energietransitie, in ruil voor het onverkort doorvoeren van de pensioenwet. Dat zou helpen om de financiën in het regeerakkoord sluitend te krijgen. Ja, jullie lezen het goed in ruil voor! De Federatie zet financiële middelen van de pensioenfondsen in om de politiek naar haar hand te zetten. 

 

NSC was hier niet van gediend en liet dat duidelijk blijken. Dat was tegen het zere been van de Federatie en de voorzitter van de Federatie, Ger Jaarsma, die naar verluidt van Pieter Omtzigt geëist zou hebben, dat hij zijn verzet tegen de pensioenhervorming staakt.

 

Wij zijn verbijsterd, dat dit in Nederland kan gebeuren. Het over de tafel schuiven van geld is op zichzelf al totaal onaanvaardbaar. Nog erger is het, dat dit gebeurt met het geld van de pensioenfondsen en hun deelnemers, onder wie de gepensioneerden. Hoe halen ze het in hun hoofd. 

 

Of sprake is van toeval weten wij niet, maar Ger Jaarsma is een VVD-er. Hij is jaren voorzitter van de VVD in Friesland en landelijk penningmeester van de VVD geweest. De VVD is voorstander van de pensioenwet. Een politieke geestverwant van onze voormalige voorzitter van het pensioenfonds, Edith Schippers, die naast haar werk bij DSM- Firmenich, voorzitter van de VVD fractie in de Eerste Kamer is.

 

Ook nu blijkt weer het belang van de pers. Als politiek journalist, Eric Vrijsen, hierover niet in Elsevier Weekblad gepubliceerd had, zou dit niet in de openbaarheid gekomen zijn. Ere wie ere toekomt, ook Pieter Omtzigt verdient alle lof, dat hij zich niet met deze uitruil heeft ingelaten. 

 

Het spreekt voor zich dat wij direct het (dagelijks) bestuur van PDN aangesproken hebben en hen om opheldering gevraagd hebben. Wij willen graag weten of PDN, als lid van de Federatie, bij de actie van de Federatie betrokken was en of PDN ook zal bijdragen aan de genoemde Euro 25 tot 30 mld. Ook hebben wij hen opgeroepen om de deelnemers van het pensioenfonds onmiddellijk te informeren dat ons pensioenfonds afstand neemt van de actie van de Federatie en niet zal bijdragen aan de financiële uitruil. 

 

Marius en Ton

 

45 views

Recent Posts

See All

De pech generatie

Beste leden, Naar aanleiding van de toezending van het artikel uit EW vroeg een lid terecht hoe het met de indexeringsachterstand bij ons pensioenfonds staat. Vanzelfsprekend stellen wij ons die vraag

Reden tot grote zorg

Vorig jaar is door het pensioenfonds de intentie uitgesproken om in te varen in het nieuwe pensioenstelsel. Tot op heden weten wij als deelnemers vrijwel niet wat er gaande is. De communicatie is zeer

De stille wijziging

Recent kwamen wij tot de ontdekking, dat begin juni bij het pensioenfonds een belangrijke wijziging in de governance heeft plaatsgevonden, waarover niet naar de deelnemers gecommuniceerd is. Voor de w

Comentarios


bottom of page