top of page

Edith Schippers: over feiten en integriteit gesproken

Hoe is het mogelijk dat Edith Schippers bij DSM in dienst is genomen en als directeur DSM Nederland verantwoordelijk werd voor onze pensioenen. Zij had nog nooit een bedrijf van binnen gezien, stond bekend als eigengereid en onverzettelijk en haar credo is vrijheid blijheid. Je zou bijna denken dat zij met opzet is aangesteld.

We weten inmiddels dat Edith Schippers er een handje van heeft om tegen beter weten in de integriteit van anderen in twijfel te trekken maar zelf reageert zij als door een horzel gestoken als zij op grond van onweerlegbaar bewijs op haar integriteit wordt aangesproken.

Het videofilmpje van Schippers naar aanleiding van het artikel in de NRC op de website van het pensioenfonds spreekt boekdelen. Het gaat over de zogenaamde “pensioenstorting” door DSM in het pensioenfonds van Gist Brocades.

Schippers geeft haar eigen lading aan deze vaststelling onder de kop ”Heeft DSM een greep in de kas van het pensioenfonds gedaan?” Dit is haar antwoord.

“Dat is simpelweg onjuist en dat kan ook niet, want daar houdt de Nederlandse bank toezicht op. Wat is er wel gebeurd? Het DSM pensioenfonds is 17 of 18 jaar geleden gefuseerd met het pensioenfonds van Gist Brocades. Het pensioenfonds van Gist Brocades stond er financieel niet zo goed voor en DSM wilde het nieuwe fonds een goede start geven. Dat is ook de reden waarom DSM een storting heeft gedaan in de kas van het pensioenfonds. Onderdeel van deze afspraak was dat als de reserves erg hoog waren bij het fonds, boven een dekkingsgraad van 135%, DSM dan een premiekorting zou kunnen krijgen en dat is ook gebeurd. In 2007 en 2008 heeft DSM een premiekorting gekregen. Deze afspraak is 17 of 18 jaar geleden gemaakt tussen DSM als werkgever, de vakbonden en het pensioenfonds. En dit is dus ook al die tijd al publieke, openbare informatie geweest”

Tot zover de “feiten” van Edith Schippers.

Wat is er werkelijk gebeurd?

Het pensioenfonds van Gist Brocades had inderdaad niet voldoende vermogen om 1 op 1 met het pensioenfonds van DSM te fuseren. Volgens de afspraak in 2005 diende DSM om die reden Euro 91 mln. bij te storten. DSM heeft echter niet direct bijgestort, maar in plaats daarvan een lening aan het pensioenfonds van Gist Brocades verstrekt.

In 2007 fuseren de pensioenfondsen en zet DSM de lening om in een storting. Tegelijkertijd krijgt DSM dat jaar een premiekorting van Euro 69 mln. en het jaar erna van Euro 30 mln., samen Euro 99 mln. De premiekorting van Euro 99 mln. ging ten laste van het vermogen van het nieuwe pensioenfonds. DSM heeft het pensioenfonds Gist Brocades in 2006 dus Euro 91 mln. voorgeschoten en het gefuseerde pensioenfonds heeft het voorschot in 2007 en 2008 gewoon terugbetaald.

Er is dus wel “een greep in de kas gedaan”? Het pensioenfonds en de deelnemers hebben de zogenaamde “storting” betaald en DSM is er Euro 91 mln. beter van geworden. Dit was een beslissing van DSM en niemand anders. De Nederlandse Bank had hier niets mee te maken, net zomin als de opmerking dat de informatie openbaar was.

Ook dit is weer een bewijs van de dubbelrol van Schippers. Ze doet het zo vaak en ongegeneerd dat je er bijna niet meer bij stil staat dat Edith Schippers in de video op de website van het pensioenfonds verklaart dat DSM geen greep in de kas heeft gedaan. Wie is hier aan het woord? Spreekt hier voorzitter Schippers van het pensioenfonds of directeur DSM Nederland Schippers. En Feike Sijbesma maar beweren dat het pensioenfonds een “onafhankelijke organisatie” is. En wie heeft Edith Schippers bij DSM in dienst genomen? Ja precies, Feike Sijbesma.

Zoals ook in dit geval, schroomt Edith Schippers er niet voor om bewust een verkeerde voorstelling van zaken te geven. Dat klinkt misschien onschuldig maar dat is het niet. Volgens het woordenboek van de Nederlandse taal is het geven van een verkeerde voorstelling hetzelfde als misleiding en bedrog als dat met opzet gebeurt.

Kan Edith Schippers dit dan zo maar doen? Nee, dat zou niet mogelijk moeten zijn, want het bewust geven van een verkeerde voorstelling van zaken is in strijd met de DSM Code of Business Conduct van DSM. In het voorwoord van de DSM Code of Business Conduct stellen de Co-CEO’s Dimitri de Vreeze en Geraldine Matchett niet voor niets dat de Code “de basis is voor het ethisch gedrag van het bedrijf” en dat iedereen de Code “dient te kennen en na te leven”.

Voor Edith Schippers is de Code kennelijk niet van toepassing of heeft het schenden van de Code geen consequenties.


Over feiten en integriteit gesproken.

359 views

Recent Posts

See All

Reden tot grote zorg

Vorig jaar is door het pensioenfonds de intentie uitgesproken om in te varen in het nieuwe pensioenstelsel. Tot op heden weten wij als deelnemers vrijwel niet wat er gaande is. De communicatie is zeer

De stille wijziging

Recent kwamen wij tot de ontdekking, dat begin juni bij het pensioenfonds een belangrijke wijziging in de governance heeft plaatsgevonden, waarover niet naar de deelnemers gecommuniceerd is. Voor de w

Comentários


bottom of page