top of page

Het pensioenfonds in de houdgreep van DSM!


Misschien denkt u dat wij overdrijven om aandacht te trekken. Niets is minder waar. Het is de werkelijkheid en de waarheid, die gewoon verteld moet worden. Temeer omdat u waarschijnlijk als pensioengerechtigde ten onrechte denkt dat DSM het goed met u en alle pensioengerechtigden voor heeft. Als dit het geval is raad ik u aan om op uw pc of mobiel te lezen wat wij op onze website ( www.vppha.nl ) hierover zeggen. Kort door de bocht DSM heeft het pensioenfonds bewust en stelselmatig uitgehold waardoor onze pensioenen op een enkele verwaarloosbare uitzondering na al 16 jaar niet zijn verhoogd. Als gevolg hiervan kunt u zich met uw pensioen steeds minder permitteren.


Hoe heeft dit kunnen gebeuren en waarom gebeurt dit nu nog steeds. Het antwoord is dat DSM het pensioenfonds in een wurggreep heeft. In 2006 is het pensioenfonds door DSM verzelfstandigd. Vanaf dat moment betaalt DSM een vaste premie waarvoor het pensioenfonds de pensioenregeling moet uitvoeren. Zeer gebruikelijk is dan dat DSM als werkgever een stap terug doet als het gaat om het besturen van het pensioenfonds. De normale gang van zaken is dat de directeur DSM Nederland als voorzitter van het bestuur van het pensioenfonds wordt vervangen door een onafhankelijke voorzitter. Daarnaast is het gebruikelijk dat de samenstelling van het bestuur van het pensioenfonds wordt gewijzigd en het aantal bestuursleden namens actieven, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden recht doet aan het aantal deelnemers per groep.


Geen van beiden is gebeurd. Het voorzitterschap van het pensioenfonds is al meer dan zestien jaar vast in handen van de directeur DSM Nederland, te weten Jos Schneiders, Atzo Nicolai, Hans van Suijdam en vanaf 2019 Edith Schippers. DSM heeft dat niet voor niets in stand gehouden. Zij wilde ondanks de verzelfstandiging toch kunnen bepalen wat er in het pensioenfonds gebeurt en op die manier de belangen van DSM veilig te stellen. Hiervan zijn voorbeelden te over. Bij vrijwel iedere aangelegenheid die voor DSM van belang valt is de beslissing in het voordeel van DSM uit. U zult dan denken maar de voorzitter kan in zijn of haar eentje toch niet zomaar zijn of haar gang gaan. Dat dit toch is gebeurd komt omdat het bestuur van het pensioenfonds uit 8 leden bestaat en vier van de acht leden aangewezen worden door werkgever DSM. Daarmee heeft DSM in feite een vetorecht om hen onwelgevallige besluiten tegen te houden.


Rekent u even mee. Het pensioenfonds heeft ca 27.000 deelnemers. Hiervan zijn ca 13.000 gepensioneerden, ca 9.000 gewezen deelnemers en ca 6.000 actieve deelnemers. Met bijna 50% van alle deelnemers hebben de pensioengerechtigden slechts een kwart van de zetels in het bestuur. DSM als werkgever van de ca 7.000 actieve deelnemers heeft vier leden in het bestuur. De actieve deelnemers hebben ook nog twee zetels in het bestuur namens de ondernemingsraad. Ik hoef u niet uit leggen wat dit betekent. Wel zult begrijpen waarom uw pensioen per 1 juli jl slechts met de met 1,64% in plaats van 3,4% is verhoogd.


Sinds 2019 is DSM Nederland directeur Edith Schippers de DSM spin in het web bij het pensioenfonds . Zij is voorzitter van het pensioenfonds en trekt aan de touwtjes. Voor de operationele zaken zijn op haar voorstel weliswaar twee operationele bestuurders aangewezen, maar met nadruk op operationeel want voor het beleid en en alle belangrijke aangelegenheden geeft zij met haar veto recht de doorslag.


Wij hebben recent uitgezocht hoe de andere grote ondernemingspensioenfondsen het voorzitterschap geregeld hebben. Hiervoor is gekeken naar de ondernemingspensioenfondsen waarmee PDN zich zelf in 2019 vergeleken heeft. Het zijn de pensioenfondsen van bekende ondernemingen van naam en faam zoals Shell, Unilever, Hoogovens, Akzo maar ook Sabic. Van deze door PDN zelf gekozen ondernemingspensioenfondsen heeft DSM als enige geen onafhankelijke voorzitter. Verbaast het u? Mij totaal niet.


De houdgreep baart ons enorme zorgen. DSM wil van het pensioenfonds af. Hiervoor is vorig jaar op initiatief van DSM door het bestuur van het pensioenfonds een project opgestart dat eind dit jaar moet worden afgerond. Ondanks het feit dat ca 50% van de deelnemers gepensioneerden zijn kan en zal DSM bepalen wat er gaat gebeuren. Als gepensioneerden staan wij buiten spel. DSM bepaalt de toekomst van het pensioenfonds en onze pensioenen. Wat dat betekent is de afgelopen 16 jaar gebleken.


Marius Weehuizen en Ton Ancion


432 views

Recent Posts

See All

Beïnvloeding met ons pensioengeld

We zijn langzamerhand wel wat gewend. Maar in onze stoutste dromen zouden wij niet hebben kunnen bedenken, dat dit ooit bij de Nederlandse pensioenfondsen zou kunnen plaatsvinden. Toch is het gebeurd.

De pech generatie

Beste leden, Naar aanleiding van de toezending van het artikel uit EW vroeg een lid terecht hoe het met de indexeringsachterstand bij ons pensioenfonds staat. Vanzelfsprekend stellen wij ons die vraag

Reden tot grote zorg

Vorig jaar is door het pensioenfonds de intentie uitgesproken om in te varen in het nieuwe pensioenstelsel. Tot op heden weten wij als deelnemers vrijwel niet wat er gaande is. De communicatie is zeer

Comentarios


bottom of page