top of page

Man en paard noemen

Updated: Feb 23, 2023

Tot nu toe hebben wij gesproken over DSM en het pensioenfonds als het ging om de uitholling en de misleiding. Het wordt tijd om duidelijk te maken welke personen bij DSM en het pensioenfonds verantwoordelijk zijn voor de uitholling van het pensioenfonds en de misleiding met betrekking tot de oorzaken van de uitholling. Het kan niet anders dat voormalig CEO Feike Sybesma dan als eerste aan bod komt.


Feike Sijbesma volgde in mei 2007 wijlen Peter Elverding op als voorzitter van de Raad van Bestuur. Het duurde nog geen twee jaar of het voorzitterschap van de collegiale Raad van Bestuur werd ingeruild voor CEO. Een voorbode van het nieuwe Angelsaksische bestuursmodel, waarin maar één ding telt en dat is het belang van de aandeelhouder en dus de koers van het aandeel. Verduurzaming als thema en strategie is prima maar dat zet op zich geen zoden aan de dijk. Winst, winst en nog eens winst. Daar gaat het om.


Onder leiding van CEO Feike Sybesma werd het pensioenfonds bewust en stelselmatig uitgehold. Toen hij het in 2007 van Peter Elverding overnam was het DSM pensioenfonds één van de beste pensioenfondsen van Nederland. Toen hij in 2020 afscheid nam was het pensioenfonds één van de slechtste ondernemingspensioenfondsen van Nederland. Het is op diverse manieren objectief aangetoond en kan niet weerlegd worden.


Voormalig CEO en honorary chairman Feike Sijbesma doet het nu voorkomen alsof hij er niets mee van doen had. Tenminste als je gelooft wat Feike Sijbesma recent vanuit Davos gezegd heeft in het merkwaardige interview vanuit Davos met Sven Kockelmann op OP1. Onderstaand het interview waarbij jullie kunnen horen wat “honorary chairman” Feike Sijbesma te berde bracht.
Kennelijk had hij zich slecht voorbereid of wist niets beters te zeggen dan dat het pensioenfonds “een onafhankelijke organisatie” is. Hij probeerde hiermee te doen voorkomen dat hij niets met het pensioenfonds te maken heeft gehad toen hij CEO van DSM was. Daarmee vertelde hij niet de waarheid. Als CEO zitting maakte hij namelijk deel uit van het zogenaamde corporate pension committee. In dat committee worden alle belangrijke pensioenaangelegenheden en het beleid van DSM met betrekking tot de pensioenregelingen besproken. In het corporate pension committee heeft ook de directeur DSM Nederland zitting, want van alle pensioenregelingen van DSM is de Nederlandse regeling veruit de belangrijkste.


Dat Feike Sijbesma met de uitholling en de misleiding bekend was staat vast. Dat blijkt onder meer uit het feit dat de vertrouwelijke notitie van april 2019 door DSM Pension Services mede gericht was aan het corporate pension committee. Dat laat zich natuurlijk niet rijmen met de uitlating van Feike Sijbesma dat het pensioenfonds “een onafhankelijke organisatie” is. Kan hij dan misschien uitleggen waarom de vertrouwelijke notitie rechtstreeks aan het corporate pension committee gestuurd werd? Het zou mooi zijn als hij dan ook vertelt wat het pension committee en/of hijzelf met de notitie gedaan hebben en waarom DSM niets gedaan heeft om de uitholling ongedaan te maken, terwijl in datzelfde jaar voor 250 miljoen euro aan aandelen werd aangekocht voor de beloning van de top van DSM en de aandeelhouders.


Hetzelfde geldt voor de verhoging van zijn pensioenaanspraak in 2016. In het DSM jaarverslag wordt als reden gegeven dat zijn beloning en pensioenaanspraak niet “in lijn waren” met de CEO’s van met DSM vergelijkbare bedrijven. Het moet toen al duidelijk zijn geweest dat het pensioenfonds van DSM door het beleid van DSM totaal niet meer “in lijn was” met de pensioenfondsen van vergelijkbare ondernemingen in de vertrouwelijke notitie, zoals onder meer Philips, Shell en Unilever. Bij Philips is hij president commissaris en bij Unilever commissaris. Wij geven hem in overweging om bij beide bedrijven zijn licht op te steken hoe deze bedrijven met hun pensioenfonds zijn omgegaan. Overigens werd ook in 2016 voor de beloning van de top van DSM en de aandeelhouders voor ca. 180 miljoen euro aan aandelen ingekocht.


Het heeft DSM niet ontbroken aan mogelijkheden en financiële middelen om te zorgen dat het pensioenfonds “in lijn” bleef met pensioenfondsen van de vergelijkbare ondernemingen. In de ca vijftien jaar dat Feike Sijbesma CEO van DSM was, is in totaal voor ca. 3,9 miljard euro aan aandelen ingekocht. De helft voor de beloning van de top van DSM, de andere helft voor de beloning van de aandeelhouders. De top van DSM zorgde dus meer dan goed voor zichzelf en de aandeelhouders. De koers van het aandeel steeg in die periode explosief. Van ca 35 euro in 2007 tot ca 140 euro in 2020.

Wij vinden dat wij niet overdrijven als wij stellen dat de overigens succesvolle verduurzaming van DSM onder leiding van Feike Sijbesma ten koste is gegaan van de duurzaamheid van ons pensioenfonds en onze pensioenen. Zoals Feike Sijbesma in het interview met Sven Kockelmann zelf zegt: “commissarissen vonden dat ik een enorme meerwaarde voor DSM gecreëerd heb”. Dat de pensioengerechtigden zeer waarschijnlijk tot hun dood de nadelen hiervan in hun portemonnee voelen gaat nog steeds aan honorary chairman Feike Sijbesma voorbij.


Feike Sijbesma heeft kennelijk ook last van de in bepaalde politieke kringen heersende kwaal dat hij geen “actieve herinnering” heeft aan zijn bemoeienissen met het reilen en zeilen bij het pensioenfonds. Het vervelende voor hem is dat wij meer weten en kunnen bewijzen dan hij zegt zich te kunnen herinneren.


Niet voor niets hebben wij in onze melding aan de Raad van Commissarissen van DSM van de schending van de DSM gedragscode kenbaar gemaakt dat deze uiteraard ook betrekking heeft op honorary chairman Feike Sijbesma omdat hij naar onze mening als hoofdverantwoordelijke voor de uitholling van het pensioenfonds de DSM Code of Business Conduct, de basis voor het ethische zakelijke gedrag van DSM, ernstig geschonden heeft.

338 views

Recent Posts

See All

Beïnvloeding met ons pensioengeld

We zijn langzamerhand wel wat gewend. Maar in onze stoutste dromen zouden wij niet hebben kunnen bedenken, dat dit ooit bij de Nederlandse pensioenfondsen zou kunnen plaatsvinden. Toch is het gebeurd.

De pech generatie

Beste leden, Naar aanleiding van de toezending van het artikel uit EW vroeg een lid terecht hoe het met de indexeringsachterstand bij ons pensioenfonds staat. Vanzelfsprekend stellen wij ons die vraag

Reden tot grote zorg

Vorig jaar is door het pensioenfonds de intentie uitgesproken om in te varen in het nieuwe pensioenstelsel. Tot op heden weten wij als deelnemers vrijwel niet wat er gaande is. De communicatie is zeer

Comments


bottom of page