top of page

PDN gestegen naar de 8e plek duurzame pensioenfondsen!

Updated: Nov 9, 2022

Hebt u ook de nieuwsflits van PDN met bovenstaande kop ontvangen? Hier is PDN goed in. Zichzelf op de borst kloppen als er een prestatie is waar PDN trots op is, wat overigens slechts zeer zelden het geval is. Dit keer weer over de duurzaamheid van het pensioenfonds. In het jaarverslag 2021 werden 25 bladzijden aan de duurzaamheid gewijd. In het jaarverslag 2020 zelfs 45 van de in totaal 215 bladzijden. Als je niet beter weet zou je denken dat dit het belangrijkste doel is. Niets is minder waar. Het belangrijkste voor ons gepensioneerden - met bijna 50% van alle deelnemers veruit de grootste groep deelnemers van het pensioenfonds - is de koopkracht van onze pensioenen en die is te slecht om over naar huis te schrijven. Daarom schrijft PDN er ook niet over. Je zou verwachten dat aan de zeer slechte prestaties met betrekking tot de aanpassing van de pensioenen voor de gestegen kosten van levensonderhoud minstens evenveel aandacht door PDN wordt gegeven en hierover ook een nieuwsflits wordt uitgegeven bijvoorbeeld met de kop "PDN heeft er niets van gebakken. Uw pensioen is weer veel minder waard geworden!" Dat is wat wij verstaan onder eerlijk en open zijn.


PS U weet het nu. Anderen die geen lid zijn nog niet. Mogen wij u vragen hen hierop te attenderen?

213 views

Recent Posts

See All

Beïnvloeding met ons pensioengeld

We zijn langzamerhand wel wat gewend. Maar in onze stoutste dromen zouden wij niet hebben kunnen bedenken, dat dit ooit bij de Nederlandse pensioenfondsen zou kunnen plaatsvinden. Toch is het gebeurd.

De pech generatie

Beste leden, Naar aanleiding van de toezending van het artikel uit EW vroeg een lid terecht hoe het met de indexeringsachterstand bij ons pensioenfonds staat. Vanzelfsprekend stellen wij ons die vraag

Reden tot grote zorg

Vorig jaar is door het pensioenfonds de intentie uitgesproken om in te varen in het nieuwe pensioenstelsel. Tot op heden weten wij als deelnemers vrijwel niet wat er gaande is. De communicatie is zeer

Comments


bottom of page