top of page

PDN gestegen naar de 8e plek duurzame pensioenfondsen!

Updated: Nov 9, 2022

Hebt u ook de nieuwsflits van PDN met bovenstaande kop ontvangen? Hier is PDN goed in. Zichzelf op de borst kloppen als er een prestatie is waar PDN trots op is, wat overigens slechts zeer zelden het geval is. Dit keer weer over de duurzaamheid van het pensioenfonds. In het jaarverslag 2021 werden 25 bladzijden aan de duurzaamheid gewijd. In het jaarverslag 2020 zelfs 45 van de in totaal 215 bladzijden. Als je niet beter weet zou je denken dat dit het belangrijkste doel is. Niets is minder waar. Het belangrijkste voor ons gepensioneerden - met bijna 50% van alle deelnemers veruit de grootste groep deelnemers van het pensioenfonds - is de koopkracht van onze pensioenen en die is te slecht om over naar huis te schrijven. Daarom schrijft PDN er ook niet over. Je zou verwachten dat aan de zeer slechte prestaties met betrekking tot de aanpassing van de pensioenen voor de gestegen kosten van levensonderhoud minstens evenveel aandacht door PDN wordt gegeven en hierover ook een nieuwsflits wordt uitgegeven bijvoorbeeld met de kop "PDN heeft er niets van gebakken. Uw pensioen is weer veel minder waard geworden!" Dat is wat wij verstaan onder eerlijk en open zijn.


PS U weet het nu. Anderen die geen lid zijn nog niet. Mogen wij u vragen hen hierop te attenderen?

210 views

Recent Posts

See All

Recent kwamen wij tot de ontdekking, dat begin juni bij het pensioenfonds een belangrijke wijziging in de governance heeft plaatsgevonden, waarover niet naar de deelnemers gecommuniceerd is. Voor de w

We hebben al eerder kenbaar gemaakt, dat de beleggingsresultaten van ons pensioenfonds ronduit slecht zijn. Uiteraard niet omdat wij dat vinden, maar omdat de feiten dat aantonen. Dat is één van de oo

bottom of page