top of page

De pech generatie

Beste leden,

 

Naar aanleiding van de toezending van het artikel uit EW vroeg een lid terecht hoe het met de indexeringsachterstand bij ons pensioenfonds staat. Vanzelfsprekend stellen wij ons die vraag ook regelmatig. Helaas hebben onze inzet en inspanningen tot op heden nog geen concreet resultaat opgeleverd. Dat betekent niet dat wij er geen heil meer in zien. In tegendeel. Wij menen nog steeds dat er iets te bereiken valt. Dat kost vervelend genoeg meer tijd dan ons lief is. Zoals vaker in moeilijke situaties het geval is, valt bovendien niet te ontkomen aan het gegeven dat bij moeilijke discussies het proces gebaat is met vertrouwelijkheid. Bij dit alles laten wij ons leiden door het antwoord op de vraag of wat wij doen in het belang van de gepensioneerden is en tot nu toe zijn wij daarvan overtuigd. Een beetje cryptisch maar wij gaan ervan uit dat jullie begrijpen wat wij bedoelen.

 

Groet,

 

Marius en Ton

 

 

 

De pech generatie.


 Het pensioenfonds staat er nog steeds slecht voor. In de vergelijking met soortgelijke grote pensioenfondsen bungelt PDN qua dekkingsgraad nog steeds onderaan. Zeker als daarbij in aanmerking genomen wordt, dat de de grote soortgelijke fondsen geen of een veel lagere indexatie achterstand hebben. Wat de indexatie achterstand behoort PDN ook nog steeds tot een van de  slechtste ondernemingspensioenfondsen in Nederland. Niet verbazingwekkend, want we kennen de oorzaken. Er is te weinig premie betaald, het rente risico is onvoldoende afgedekt en het rendement op de beleggingen was beneden de maat. Wel verbazingwekkend en eigenlijk bizar is dat het huidige bestuur dit weigert te erkennen en de deelnemers  hiervoor haar oprechte excuses aan te bieden in plaats van hun verantwoordelijkheid te ontkennen en nog erger de deelnemers voor te houden dat er niets aan de hand is en zij er in elk geval part noch deel aan hebben gehad. Kijkt u nog maar eens naar de filmpjes, die PDN vorig jaar naar aanleiding van het NRC artikel gemaakt heeft, waarin het pensioenfonds probeert te rechtvaardigen wat er gebeurd is. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de bestuursleden in de filmpjes pas in 2019 in het bestuur gekomen zijn. Maar in het bestuur hebben personen zitting die al lang voor die tijd bestuurslid zijn geworden. Tot nu toe hebben wij nagelaten om hen persoonlijk aan te spreken. Dit omdat wij de hoop hadden dat de betrokken bestuursleden wellicht alsnog zouden inzien dat zij mede verantwoordelijk zijn voor de financiële ellende, die is aangericht. Helaas lijkt dat niet het geval te zijn en volharden zij in hun ontkenning dat er iets goed is mis gegaan en hun eigen rol daarbij.  De tijd begint te dringen en er is nog een enkel besef dat de gepensioneerden onder hun leiding en verantwoordelijkheid een kwart van de waarde van hun pensioen kwijt zijn geraakt. Zij moeten zich eens afvragen wat zij gedaan zouden hebben als hun inkomen sinds 2008 24% minder waard zou zijn geworden.Met dat voor ogen is het niet meer dan normaal om bij de transitie prioriteit te geven aan het inhalen van de achterstand en niet onder het mom van evenwichtigheid de gepensioneerden voor de tweede keer te laten bloeden voor het financiële onvermogen van het pensioenfonds, waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Doen zij dat niet dan zijn onze gepensioneerden de pech generatie en de actieve deelnemers de geluk generatie en dat is niet evenwichtig.

46 views

Recent Posts

See All

Beïnvloeding met ons pensioengeld

We zijn langzamerhand wel wat gewend. Maar in onze stoutste dromen zouden wij niet hebben kunnen bedenken, dat dit ooit bij de Nederlandse pensioenfondsen zou kunnen plaatsvinden. Toch is het gebeurd.

Reden tot grote zorg

Vorig jaar is door het pensioenfonds de intentie uitgesproken om in te varen in het nieuwe pensioenstelsel. Tot op heden weten wij als deelnemers vrijwel niet wat er gaande is. De communicatie is zeer

De stille wijziging

Recent kwamen wij tot de ontdekking, dat begin juni bij het pensioenfonds een belangrijke wijziging in de governance heeft plaatsgevonden, waarover niet naar de deelnemers gecommuniceerd is. Voor de w

Comments


bottom of page