top of page

De stille wijziging

Recent kwamen wij tot de ontdekking, dat begin juni bij het pensioenfonds een belangrijke wijziging in de governance heeft plaatsgevonden, waarover niet naar de deelnemers gecommuniceerd is.

Voor de wijziging had het bestuur van het fonds een dagelijks bestuur dat gevormd werd door de voorzitter van het fonds en een lid van het bestuur, die als vice-voorzitter door het bestuur uit haar midden werd aangewezen. De voorzitter van het bestuur werd min of meer qualitate qua vervuld door de directeur DSM Nederland en tot de wijziging door Edith Schippers. In een eerdere wijziging van de governance waren twee externe operationele bestuurders in het bestuur benoemd. Zoals de functiebenaming zegt gaat het om operationeel bestuurders. De leiding van het fonds bleef in handen van het bestuur en het DB van het fonds.

In verband met de benoeming van de twee operationeel bestuurders werd besloten, dat het toenmalige DB bestaande uit voorzitter en de vice voorzitter van het pensioenfonds maandelijks overleg zal hebben met de twee operationeel bestuurders. Het bestaande DB werd DB klein genoemd en het overleg van DB klein met de operationeel bestuurders DB groot. Niks mis mee ,dat de operationeel bestuurders overleg plegen met het DB van het voltallige bestuur van het fonds.

Naar nu gebleken is zijn de twee operationeel bestuurders begin juni jl. door het bestuur van het pensioenfonds aangewezen als vice-voorzitters van het bestuur en is daarmee het dagelijks bestuur van het pensioenfonds volledig in handen gekomen van drie externe bestuurders. De opvolger van Edith Schippers, Arend de Jong, is onafhankelijk voorzitter en heeft anders dan de overige acht bestuursleden, onder wie de twee operationeel bestuurders, geen stemrecht in het bestuur. Daarmee is de feitelijke leiding van het pensioen in handen gekomen van de twee operationeel bestuurders.

Wij vinden het onacceptabel dat de leiding van het pensioenfonds nu in handen is van bestuursleden, die zelf geen enkele band met DSM hebben. Wij vragen ons af hoe dit heeft kunnen gebeuren. Waarom hebben het bestuur en het verantwoordingsorgaan hiermee ingestemd?

Voor de goede orde, wij hebben geen moeite met een externe en daarmee onafhankelijke voorzitter en evenmin met Arend de Jong, die deze functie nu vervult. Op zijn initiatief hebben wij vrij kort na zijn benoeming een kennismakingsgesprek met hem gehad, waar wij een goed gevoel aan hebben overgehouden.

Wij hebben het onbevredigende gevoel, dat deze wijziging de voorbode is van het doorknippen van de band met DSM. Het mag zo zijn dat het aantal actieve DSM medewerkers absoluut en relatief zeer gering is geworden en zoals door DSM zelf gesteld de komende jaren alleen maar verder zal dalen, maar dat mag er niet toe leiden dat het pensioenfonds waarvan ca 19.000 deelnemers ex DSM medewerker zijn, zich volledig van DSM losmaakt en de leiding van het pensioenfonds in handen komt van derden, die geen enkele band met DSM hebben.

Marius en Ton

294 views

Recent Posts

See All

Reden tot grote zorg

Vorig jaar is door het pensioenfonds de intentie uitgesproken om in te varen in het nieuwe pensioenstelsel. Tot op heden weten wij als deelnemers vrijwel niet wat er gaande is. De communicatie is zeer

Onvoldoende rendement

We hebben al eerder kenbaar gemaakt, dat de beleggingsresultaten van ons pensioenfonds ronduit slecht zijn. Uiteraard niet omdat wij dat vinden, maar omdat de feiten dat aantonen. Dat is één van de oo

Comments


bottom of page